Varukorg
Hämta order...
Tom bild
Artikelnummer: Antal: 1 Pris: 1.050.00 DKK SEK
SEK
Pris exkl. moms 1.239,20 DKK SEK Totalt pris SEK

Persondatapolicy

1.0 ALLMÄNT
1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Illums Bolighus AB ("Illums Bolighus", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller personlig information som du anger eller som vi samlar in via Illums Bolighus AB’s webbplatser, www.illumsbolighus.se, www.illumsbolighus.com ("Hemsidan").

1.3 Illums Bolighus är dataansvarig för din personliga information. Alla förfrågningar till Illums Bolighus görs via kontaktinformationen listad under avsnitt 7.

2.0 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE OCH JURISDISK GRUND FÖR BEHANDLINGEN
2.1 När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, de söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera hemsidans användarupplevelse och funktion samt att utföra riktad marknadsföring inklusive retargeting via Facebook, Instagram och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska ha möjlighet förbättra webbplatsen och för att förse dig med relevanta erbjudanden.

2.1.2 Juridiska grundandet för behandlingen är enligt EU:s persondataförordning, art 6, stk. 1, pkt f.
 

2.2 När du gör en beställning på hemsidan samlar vi in ​​den information du själv uppger, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål och information om den IP-adress beställning görs från.

2.2.1 Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt, uppfylla vårt avtal med dig samt för att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera. Vi behandlar också information om dina köp för att uppfylla juridiska krav så som bokföring. Vid ditt köp registreras därför IP-adressen samt för att förhindra bedrägeri.

2.2.2 Juridiska grundandet för behandlingen är enligt är enligt EU:s persondataförordning, art 6, stk. 1, pkt b, c och f.
 

2.3 När du går med i vår kundklubb blir du ombedd att ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilken Illums Bolighus-butik som du föredrar att handla i. Därutöver samlar vi in ​​information om ditt medlemskap och din användning av kundklubbens fördelar, deltagande i tävlingar etc. Vi samlar in denna information tillsammans med de övriga uppgifterna vi har om dig, samt information om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.3.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och ge dig tjänsterna och erbjuda dig fördelarna med medlemskapet i kundklubben, samt att ta hand om vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring.

2.3.2 Juridiska grundandet för behandlingen är enligt är enligt EU:s persondataförordning, art 6, stk. 1, pkt b och f.
 

2.4 I samtliga butiker har vi kameraövervakning installerat för att bekämpa brottslighet och öka säkerheten. Inspelningarna sparas i 30 dagar och både anställda och kunder har rätt att ta del av de videoinspelningar som upptagits om så önskas.

3.0 MOTTAGARE AV PERSONLIG INFORMATION
3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, beställningsnummer och specifika leveransönskemål vidarebefordras till PostNord eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna. När du köper varor som inte finns i lager kan ovannämnd information ges vidare till tillverkaren eller säljaren av produkterna det rör sig om. De kommer i sådana fall vara ansvariga för leveransen.

3.2 Information kan ges vidare till externa samarbetspartners som behandlar informationen åt oss. Vi använder externa samarbetspartners bland annat för teknisk underhållning och förbättringar av hemsidan, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är databehandlare som enligt våra instruktioner processar den data som vi är dataansvariga för. Databehandlarna får inte använda informationen till något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss. All information de behandlar betraktas som konfidentiell. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som lagrar personuppgifter åt oss.

3.3 Två av dessa databehandlare är Google Analytics av ​​Google LLC och Facebook Inc, som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-USA. Privacy Shield. Se EU:s persondataförordning art. 45.

3.3.1 Kopia på Google LLC's certifiering kan ses här: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia på Facebook Inc’s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

3.4 Illums Bolighus samlar också in information om användarens aktivitet via så kallade cookies - se avsnittet Cookies på https://www.illumsbolighus.se/koepvillkor/cookies

3.5 Inspelningar från kameraövervakning i Illums Bolighus fysiska butiker kan vidarebefordras till polisen som en del av utredningen i särskilda fall av brott.

4.0 DINA RÄTTIGHETER
För att skapa transparens när det gäller behandlingen av din information ska vi som dataansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.1 Rätten till insikt

4.1.1 Du har alltid rätt att begära information från oss. Bland annat vilken information vi har registrerat om dig, registreringens syfte, vilka kategorier av personlig information och vilka de eventuella mottagarna av informationen är, samt upplysningar om var informationen kommer från.

4.1.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar att få en kopia av din personliga information ska du skicka en skriftlig förfrågan till [email protected] Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.2 Rätten till korrigering

4.2.1 Du har rätt att få felaktig personlig information om dig själv korrigera av oss. Om du upptäcker att den information som vi har registrerat om dig är felaktig, rekommenderar vi att du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras. Förfrågningar om korrigering ska skickas till [email protected] Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.2.1 Information som vi har samlat in i samband med din registrering hos vår kundklubb har du möjlighet att korrigera via inloggning till din användarprofil.

4.3 Rätten att radera

4.3.1 I vissa fall har du rätt att ta bort alla- eller delar av dina personuppgifter som är lagrade hos oss. Till exempel om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon juridisk anledning för oss att fortsätta behandlingen av din data. Om fortsatt behandling av din information är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att en juridisk process ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera din personliga information.

4.4 Rätten att begränsa lagringen av data

4.4.1 I vissa fall har du rätt att begränsa lagringen av dina personuppgifter. Till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.5 Rätten till dataportabilitet

4.5.1 I vissa fall har du rätt att få personlig information som du har uppgett till oss utdelad i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

4.6 Rätt till invändning

4.6.1 Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, gällande att direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs för att möjliggöra vår direktmarknadsföring.

4.6.2 Du har också rätt att av personliga själ- när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi utför av legitima skäl, se avsnitt 2.1 och 2.3.

4.7 Rätten att återkalla samtycke

4.7.1 Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive den profilinformation som du uppgett genom att ingå i kundklubben. Vänligen kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke, se avsnitt 7.

4.8 Rätten att klaga

4.8.1 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till ”Datatilsynet”, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan skickas via mail: [email protected] eller telefon: +45 33 19 32 00.


5.0 RADERING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 Information som samlas in angående din aktivitet på hemsidan (se avsnitt 2.1) raderas senast när du inte har använt hemsidan på ett år.


5.2 Information som samlas in i samband med köp du har gjort på hemsidan, (se avsnitt 2.2) raderas i vanligtvis tre år efter att kalenderår då du gjorde ditt köp har utlöpt. Information kan dock lagras under en längre tid om vi har en legitim anledning att behålla informationen. Till exempel om det är nödvändigt för att en juridisk process ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkraven. Bokföringsmaterial lagras i fem år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven om redovisningslagen.

5.3 Information som vi har samlat in i samband med registreringen av ditt medlemskap i vår kundklubb (se avsnitt 2.3) kommer att raderas om du avslutar prenumerationen.

6.0 SÄKERHET
6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerheten gällande personuppgifter inte ska; oavsiktlig eller olaglig förstörs, förloras, förändras eller försämras. Samt gällande avslöjande eller missbruk av obehöriga personer.

6.2 Endast anställda som har ett berättigat behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete har tillgång till den.

7.0 KONTAKTINFORMATION
7.1 Illums Bolighus AB ansvarar för personuppgifter som samlas in via hemsidan.

7.2 Om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller vill använda en eller flera av dina rättigheter (se avsnitt 4) vänligen du kontakta:

Illums Bolighus AB
Amagertorv 10
1160 Köpenhamn K
Danmark
Telefon: +45 33 14 19 41
E-mail: [email protected]

8.0 FÖRÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
8.1 Om vi ​​gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på hemsidan.

8.2 Om du har gått med i vår kundklubb kommer du att informeras om ändringarna i policyn genom via et mail som vi skickar till din registrerade e-postadress.

9.0 VERSIONER
9.1 Detta är version 2.0 av Illums Bolighus personuppgiftspolicy i juni 2020.