Varukorg
Hämta order...
Tom bild
Artikelnummer: Antal: 1 Pris: 1.050.00 DKK SEK
SEK
Pris exkl. moms 1.239,20 DKK SEK Totalt pris SEK

Hantering av personuppgifter för arbetssökning

Tack för ditt intresse och din ansökan om att bli en del av Illums Bolighus team. Vi kommer att granska din ansökan så snart som möjligt och du kommer att höra från oss inom två veckor. Samtidigt vill vi informera dig om att vi behandlar de insända personuppgifterna i enlighet med personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Det innebär att du har rätt till följande information:

 

1. Illums Bolighus Sverige AB VAT. NO. 556813538701 kontakta  Country Manager Kathrine Manthorpe, [email protected]

 

2. Syftet med vår behandling av personuppgifterna är tillsättande av en eventuell ledig tjänst hos oss och behandlingen sker med stöd i personuppgiftsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. Illums Bolighus utövar det legitima intresset att tillsätta tjänsten med en lämplig kandidat.

 

3. Personuppgifterna kommer endast att användas internt på Illums Bolighus i samband med en eventuell anställning. Med ditt samtycke kan vi emellertid lagra och behandla personuppgifterna i samband med tillsättning av andra eller framtida tjänster. Det är endast vår HR-avdelning samt de personer som är direkt involverade i rekryteringen som kommer att ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgifterna kommer inte att delas med andra.

 

4. Vi raderar dina personuppgifter senast 6 månader från dagens datum såvida du inte har lämnat samtycke till att vi lagrar den längre eller om det dessförinnan har uppstått ett faktiskt behov av att lagra dem under en längre tid.

 

5. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har registrerat om dig och du kan när som helst begära rättelse eller radering av de lämnade personuppgifterna. Om du vill utnyttja dessa rättigheter, vänligen kontakta Illums Bolighus Country Manager Kathrine Manthorpe på [email protected]

 

6. Du har rätt att lämna in klagomål till Datatilsynet (den danska motsvarigheten till Datainspektionen) om vår behandling av dina personuppgifter om du anser att dataskyddsreglerna inte efterlevs. Klagomål kan lämnas in på www.Datatilsynet.dk

 

 

7. I samband med urvalsprocessen förbehåller vi oss rätten att kontrollera den sökandes uppgifter via internet, bland annat LinkedIn, Facebook och liknande sociala medier. Dessutom förbehåller vi oss rätten att kontakta de referenser du har lämnat. I detta avseende kommer företaget att behandla relevanta vanliga personuppgifter och eventuella känsliga uppgifter om de har gjorts tillgängliga.

 

Med vänliga hälsningar

Illums Bolighus